Back to top

Tento vojenský tábor sa nachádza neďaleko mesta Komárno v Iži. Bohužiaľ sa z pôvodného táboru zachovali iby zvyšky základových múrov, z ktorých značná časť už tiež podlahla ťažbe stavebného kameňa. Toho času to bola jediná rímska limitná pevnosť. Oproti nej stál légiový tábor Brigetio, ktorý patril do rímskej provincie Panónia.

Popis

Kontakt:

946 39 Iža
Mestský úrad
Tel./Phone: +421 35 778 31 53
Fax: +421 35 778 33 75

Mapa