Back to top

Arborétum je otvorené celoročne, najkrajšie býva zhruba od mája do polovice júna, kedy sú v plnom kvete rododendrony, orgovány či ruže. Každoročne ho navštívi okolo 50 000 záujemcov. Arborétum založil v roku 1892 Štefan Ambrózy-Migazzi. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky. Dnes tu možno nájsť vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín, čím sa arborétum zaraďuje k najväčším v strednej Európe. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Arborétum Mlyňany je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied.

Popis

Kontakt:

Adresa: Vieska nad Žitavou č.178,
951 76 Tesárske Mlyňany
Slovenská republika

Web: http://www.arboretum.sav.sk/

Mapa